در حال بارگذاری ...
جمعه 8 مرداد 1400
 • آخرین عناوین

   
 • نظر سنجی کلاس های مجازی از نظر اساتید گرامی  سه‌شنبه 24 تیر 1399 9:50
  شماره نظرسنجی: 214
  1- آیا از چگونگی اطلاع رسانی دانشگاه در مورد آموزش مجازی و کلاس ها رضایت دارید؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  2- آیا در سایت دانشکده/ آموزشکده صفحات آموزش مجازی آنلاین(برخط) و آفلاین (برون خط) ایجاد شده است؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  3- آیا امکان ارتباط دو طرفه با دانشجو وجود دارد؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  4- آیا آموزش مجازی ارائه شده انتظارات شما را از نظر سهولت ارایه سرفصل آموزشی برآورده می سازد؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  5- آیا آموزش مجازی امکان برقراری تعامل و ارتباط بین دانشجویان کلاس را بوجود آورده است؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  6- آیا از میزان ساعت ارائه دروس مجازی و نحوه ارائه ساعت و روزهای هفته رضایت دارید؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  7- آیا در این نوع آموزش مجازی مدرس ارزیابی دقیقی از دانشجویان بعمل می آورد؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  8- آیا این نوع آموزش مجازی از کیفیت مناسبی برخوردار است؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  9- آیا به سهولت می توانید به اینترنت و بسترهای آموزش مجازی دسترسی داشته باشید؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  10- آیا برنامه کلاس های آموزش مجازی لینک های مرتبط در وب سایت دانشکده/ آموزشکده بارگزاری و قابل مشاهده است؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  11- آیا زیرساخت های آموزش آنلاین(برخط) و آفلاین(برون خط) فراهم است و از این نظر با مشکل دسترسی مواجه نمی باشید؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  12- آیا در این نوع آموزش به سهولت توانستید از عناصر کمک آموزشی از قبیل تصاویر، گرافها، جداول، نمودارها، نقشه ها، و... در فرایند آموزش استفاده کنید؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  13- آیا از سامانه LMS دانشکده/آموزشکده ( سمیاد) رضایت دارید؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  14- آیا امکان کنترل کلاس و ارائه بازخورد لازم در زمان مناسب مطالب ارائه شده را داشتید؟
  • خیلی خوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف